GRAVATS II

El gravat és una obra d'art que consta d'un tiratge múltiple en el que cada estampa és un original.

Normes o condicions per a que això es compleixi:

 

 

.- La imatge i/o el concepte de l'obra ha de ser propietat del artista intervenint el mateix en tot el procés de realització de la planxa.

.- L'artista un cop finalitza la seva intervenció a la planxa estampa un “bo a tirar”i dona el vist i plau per a fer el tiratge.

.- L'estampa potser impresa per el mateix artista o sota la seva supervisió. Normalment el suport és el paper.

 

Les planxes són de diferents materials, el més utilitzat és el coure per la seva bona resposta als àcids que la ataquen, també el ferro, metacrilat i d'altres materials es poden utilitzar.

Hi han diferents formes de atacar la planxa bé sigui incidint amb gúbies, penetrant amb àcids, afegint materials a la planxa...

Un cop fetes les proves d'estat i el “bo a tirar” es fa l'edició.

L'edició consta de: “bo a tirar”, tiratge, proves d'artista i proves fora de comerç.

El tiratge: És l'edició comercial del gravat. Ha de mantenir total uniformitat d'impressió i colors si és el cas.

El Gofrat: També anomenat estampa en sec, és una tècnica indirecta del gravat, que consisteix en accentuar les textures i els relleus normalment sense entintar la planxa.

 

Gravats

Composició / Aiguafort i aiguatinta / 25 cm x 20 cm / 1989

Gravats

Bodegó / Fotogrvat / 31 cm x 24cm / 2008

 

 

 

 

Gravats

Bodegó / Fotogravat / 31 cm x 24 cm / 2008

 Gravats

Composició / Aiguafort, aiguatinta i carborundum / 15 cm x 10 cm / 1989

 

 

 

 

 

Gravats

Conxita esperant / Planxa de metacrilat / 19 cm x 14 cm / 1983

Gravats

Composició / Aiguafort, aiguatinta i carborundum / 20 cm x 20 cm / 1992

 

 

 

 

Gravats

Composició / Aiguafort, aiguatinta i carborundum / 25 cm x 19 cm / 1992

Gravats

Composició / Aiguafort, aiguatinta i carborundum / 23cm x 19 cm / 1992